Deutsch

Psihoterapie și consiliere psihologică pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală la adulți

Psihoterapia urmărește o mai bună cunoaştere a vieții psihice a unei persoane, fie cu scopul restabilirii echilibrului psihic al celui aflat într-un impas, fie cu scopul creșterii nivelului de satisfacție în relația de cuplu, în viața de familie sau în domeniul profesional.

▲ Dintre posibilele beneficii ale intervenției și consilierii psihoterapeutice:

٭ depășirea unor obstacole și dificultăți emoționale

٭ soluționarea unor tensiuni și conflicte care împiedică o bună funcționare a persoanei în unul sau mai multe planuri ale vieții

٭ scăderea factorilor de risc și de stres

٭ gestionarea mai eficientă a schimbărilor de viață sau a stărilor de distres

٭ modificarea unor atitudini dezadaptative și o mai bună adaptare socială sau profesională

٭ lărgirea spectrului de comportamente și de răspunsuri posibile în viața cotidiană

٭ stabilirea și urmărirea unor obiective de viață realiste, în acord cu resursele disponibile

٭ descoperirea și valorificarea capacităților și aptitudinilor aflate în stare latentă

٭ extinderea libertății de decizie și de acțiune

٭ dezvoltarea gradului de autonomie

٭ deblocarea canalelor de creativitate și de spontaneitate

٭ schimbarea unor tipare relaționale disfuncţionale, creșterea interesului social și a gradului de satisfacții în relații

٭ găsirea condițiilor care oferă încredere de sine și o mai bună autocunoaştere

٭ întărirea responsabilității pentru propria sănătate psihică