Deutsch

▲ Clientul participă activ la propriul proces de însănătoșire, dezvoltare sau schimbare.

▲ Intervențiile psihologice sunt adaptate nevoilor particulare ale fiecărui client, întrucât fiecare persoană are propria sa configurare psihică și propria sa istorie de viață.

▲ Cu ajutorul tehnicilor și metodelor specifice, psihologul asigură cadrul necesar care facilitează procesele de însănătoșire, de dezvoltare sau de schimbare.

▲ Psihologul îl sprijină pe client în acest parcurs, manifestând față de el respect, interes autentic, înțelegere și căldură.

▲ Colaborarea dintre client și terapeut se desfășoară după standardele etice și de confidențialitate definite în „Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică” de către Colegiul Psihologilor din România. Aceasta este o condiție necesară pentru o relație terapeutică deschisă și bazată pe încredere reciprocă.