Deutsch

Evaluare psihologică clinică cu referire la factorii psihologici implicați în sănătate, dezvoltare și tulburare / boală mintală, pentru copii și adulți:

▲ analiza profilului de personalitate, a capacităţilor intelectuale și a dezvoltării afective, în vederea evaluării  corecte a stării psihice actuale

▲ evaluarea capacităţilor și a resurselor psihice, cu scopul stabilirii intervenției terapeutice adecvate fiecărei persoane

▲eliberarea de avize și rapoarte psihologice

▲ stabilirea psihodiagnosticului specific și înaintarea recomandărilor

Evaluarea psihologică se realizează cu ajutorul metodelor și instrumentelor validate de psihodiagnoză clinică: teste și chestionare psihologice, interviuri, scale de evaluare.